onsdag 17 februari 2010

Såhär i nomineringstider...

Liksom många andra följer jag den debatt som startades förra helgen med anledning av Stockholmsmoderaternas nomineringsstämma, men som nu spridit sig över såväl landet som det politiska fältet.

En sak verkar de flesta ha gemensam: Nomineringsprocesser tar inte fram det vackraste hos människan.

I sin iver att nå topp-poster och nya uppdrag verkar de flesta knep tillåtna. Vissa går över gränsen och agerar mot regelverk i egen sak, andra är snabba att sprida rykten och kasta sten. Det här är trist och varken till gagn för verksamheten eller de personer som är involverade. Inte heller är det isolerat till de politiska partierna. Jag tror de flesta som engagerat sig i en ideell organisation varit med om interna stridigheter inför stämmor, kongresser, landsmöten eller vad man nu kallar det.

Idag skriver Moderaterna på DN Debatt om att vi ska skärpa kraven på våra kandidater framöver. Det är bra. Det är dock viktigt att komma ihåg att våra nomineringsprocesser ser väldigt olika ut över landet. I Skåne och Malmö har vi en helt annorlunda process än Stockholm sedan ett val tillbaka. Lite kortfattat ser den ut såhär:

Ett provval genomförs bland medlemmarna. Därefter bestämmer en nomineringskommitté vilka kandidater som får gå vidare och kandidera till topplaceringarna på listan. När vi kommer till nomingeringsstämman är räkneverken nollställda. Alla kandidater får presentera sig själva och vad man vill göra under ett antal minuter. Därefter röstar stämmoombuden. Till sin hjälp har de provvalsresultat, CV och presentationer.

Röstningen genomförs med mentometer och beslutas plats för plats. Det vill säga först röstar man om plats ett och alla trycker på den kandidat de vill se som etta. Därefter plats två, osv. Därigenom är provvalet ett viktigt instrument, men långt ifrån det enda. De två gånger vi använt detta har stämman gjort justeringar i kandidatordningen varje gång.

Detta är ett sätt hur det kan se ut. Det finns naturligtvis flera. Viktigast är att komma ihåg att vi är i förtroendebranschen och då måste vi också ha nomineringsprocesser som inger förtroende för våra kandidater. Det är bra att Stockholm nu utreder eventuellt fusk, jag är övertygad om att de kommer fastställa en bra lista på lördag och att vi sedan kan arbeta vidare med förnyelsen av såväl vårt parti som landet vi lever i! :)

Inga kommentarer: