torsdag 11 februari 2010

Efterlängtat besked om Öresundsstrategi!

Debatterade idag Öresundsintegration med öresundsministern Cristina Husmark Pehrsson (M). Jag vet att regeringen varit mycket engagerad i gränshindersarbetet och Cristina Husmark Pehrsson har varit en flitig och uppskattad besökare i regionen. Men nu börjar vi också närma oss den tidpunkt när det blir dags att vända blicken bakåt och fundera över vad som egentligen har hänt. I Öresundsregionen är vi vana vid ministrar från tidigare regeringar som gärna pratar Öresund, men som kanske inte alltid levererar Öresund. Vår förhoppning med en alliansregering var att det skulle bli en ändring på detta.

Cristina berättade om mycket av det som redan gjorts. Totalt har 30 gränshinder lösts inom Norden under mandatperioden, de flesta i Öresundsregionen.

Dagens nyhet var det arbete som påbörjats i regeringen med en proaktiv Öresundsstrategi.
En sådan strategi skulle kunna innehålla en metodik för hur nya gränshinder skall undvikas när man planerar gemensamma satsningar inom exempelvis infrastruktur eller ESS.

Det är strålande. Mycket av arbetet hittills har varit inriktat på att lösa de gränshinder som funnits och i vissa fall finns kvar. Men ska man verkligen lyckas måste man också fundera över hur vi kan undvika att nya gränshinder uppkommer. Husmark Pehrssons besked idag var därför efterlängtat!

Inga kommentarer: