söndag 31 oktober 2010

Fortsätt förnyelsen!


Idag skriver jag och kollegan Maria AbrahamssonSidan 4 i Expressen om en moderna familjepolitik. Vi välkomnar den omdefinierade och öppnare inställningen till nya familjebildningar som Kristdemokraternas Göran Hägglund gav uttryck för till TT härom dagen. Han sade då: "Vi vet lika väl som andra att familjer ser olika ut, det är familjer som spricker, det kommer in nya vuxna, det kan vara föräldrar av samma kön. Familjer ska ha lika bra förutsättningar oavsett hur de ser ut". Men vi ställer också krav på vårt eget parti att fortsätta förnyelsen av politiken.

I artikeln, liksom i den riksdagsmotion vi lämnat in, pekar vi framför allt på tre områden där det idag finns hinder för familjebildningar och där förändringar behöver ske. 1) Öppna upp för surrogatmödraskap i Sverige. 2) Gör det möjligt även för ensamstående kvinnor att insemineras. 3) Modernisera lagstiftningen kring transpersoners rättigheter.

Jag är övertygad om att Moderaternas fortsatta förnyelse är en ödesfråga för partiet. Sedan Fredrik Reinfeldt tillträdde som partiledare har det hänt väldigt mycket. Många har hört mig säga att det var först när "Nya Moderaterna" gjorde entré som jag verkligen kände mig hemma i partiet.

Förnyelse är dock inget man genomgår och sedan slår sig till ro med, det måste ske hela tiden. På samma sätt som samhället utvecklas och går vidare, måste vi som parti kunna göra det.

1 kommentar:

Prima Singh sa...

"Hats off" för denna fantastiska motion.