torsdag 17 juni 2010

Mitt tryck för en modern energipolitik


Från min Flickr

Här avskaffar jag förbudet mot nya kärnkraftsreaktorer. Nu kan de utjänta reaktorerna ersättas med nya effektiva reaktorer som säkrar vår energiförsörjning samtidigt som vi kan fortsätta utbyggnaden av förnyelsebara energikällor.

Inga kommentarer: