fredag 4 december 2009

Fan ska vara Öresundsriksdagsman

Om man är riksdagsman och representerar Malmö och Skåne är det svårt, för att inte säga omöjligt, att inte samtidigt ha ett Öresundsperspektiv. Själv känner jag mig mer och mer som Öresundsmedborgare och del av en huvudstadsregion.

Idag skriver Lars Klint en amper krönika i Kvällsposten om en motion som jag och mina kollegor på Skånebänken har skrivit.

När jag kom in i riksdagen bestämde jag mig därför tämligen omgående för att ha Öresundsfrågorna i fokus. En nödvändighet för att lyckas med detta är att man träffar människor som lever, bor och verkar i Öresundsregionen.

Detta är dock lättare sagt än gjort med det regelverk som idag gäller. I riksdagen är nämligen fortfarande nationsgränsen genom Öresund knivskarp. Till exempel är det idag inte möjligt för en ledamot av att ta tåget eller bilen över Öresundsbron för studiebesök, möten eller konferenser. Detta då ett sådant besökär att betrakta som utrikes tjänsteresa och särskilt beslut från talmannen erfordras. Istället får man smyga över lite inofficiellt.

Detta är inte av sparsamhet om de offentliga finanserna, utan rena principskäl. En ledamot beslutar själv om inrikes tjänsteresor och vilket färdsätt som är lämpligast. Om jag i uppdraget vill besöka en verksamheti Kiruna så är det upp till mig själv att besluta om såväl dyr flygbiljett som eventuell övernattning. Att göra en resa över Öresund för att besöka företagare, politiska kollegor eller intresseorganisationer kostar 105 kronor och kräver talmannens godkännande. Jag får inte ens besöka Öresundskommitteen som är ett halvsvenskt organ, utan att det kallas utrikes resa.

Ett undantag finns dock när det gäller reseförbudet över sundet. Det är numera möjligt för riksdagsledamöter att under vissa omständigheter flyga via Kastrup. Detta gäller DOCK endast om startpunkt och slutmål för resan är inom Sveriges gränser. Det vill säga det räknas då som "inrikes" resa. Gör jag en sådan får jag inte kliva av på Kastrup och träffa danskar, utan ska illa kvickt ta mig över sundet och tryggt landa på den svenska sidan.

Jag har nu i höst fått med mig mina m-kollegor på Skånebänken till en gemensam motion om en översyn av riksdagens regelverk, vi får väl se om den får gehör!

Lars Klints krönika hittar du här!

Inga kommentarer: