tisdag 12 april 2011

Nu höjer vi tempot i regelförenklingsarbetet


I senaste numret av Svenskt Näringslivs tidskrift Entreprenör skriver jag om regelförenklingsarbetet tillsammans med min kollega i Näringsutskottet, Jessica Polfjärd. För första gången någonsin sjunker företagens regelbörda. Att förenkla vardagen för Sveriges företagare och entreprenörer är en av regeringens viktigaste insatser för att skapa fler jobb och en tryggare välfärd.

Förutom att sänka de administrativa kostnaderna ser vi ett behov av att bl a samordna uppgiftslämnandet, förbättra service och tillgänglighet, samt korta handläggningstiderna. Regeringen tar nu också fram ett program för att underlätta regelförenklingsarbetet på lokal och regional nivå. Det kan handla om miljöprövning, bygglov, avfallshantering, hälsoskydd, etc. Först när vi alla arbetar tillsammans kan vi se verkliga förändringar i företagarnas vardag!

Läs hela vår artikel i senaste numret av Entreprenör!

Inga kommentarer: