onsdag 5 november 2008

Kommentar med anledning av statsministerns besked om en könsneutral äktenskapsbalk

- Ett utmärkt besked som Fredrik Reinfeldt lämnade i Ekot om könsneutrala äktenskap. Nu får frågan äntligen en lösning som en bred majoritet i riksdagen kan ställa sig bakom.

- Jag är stolt över att vara en av de som varit med om att förändra moderaternas inställning när det gäller könsneutrala äktenskap. Fredrik Reinfeldts besked idag visar att vi nu står för detta och redan till den 1 maj 2009 får en könsneutral äktenskapsbalk på plats. Det innebär att vi får en lagstiftning som faktiskt svarar mot de familjebildningar som är reella i Sverige idag.

- Jag har tidigare uttryckt respekt för den kristdemokratiska ståndpunkten, även om jag inte delar den. Därför har jag också föreslagit att man i den här frågan faktiskt blir överens om att man inte är överens och att kristdemokraterna tillåts reservera sig i regeringen. Detta har inte visat sig vara en framkomlig väg och därför är den lösning som nu presenterats den bästa. Den innebär att kristdemokraterna kan stå fast vid sin ståndpunkt, men att vi också respekterar den breda majoritet som finns i riksdagen.

- Nu gäller det att ta vara på den beredningsprocess som har pågått i justitiedepartementet sedan Hans Regnér presenterade sin utredning. Ett kommande förslag bör utformas i enlighet med utredningen och dessutom sträva efter ett så snabbt genomförande som möjligt. Det är också viktigt att formuleringarna blir sådana att de kan stödjas av en bred majoritet i riksdagen.

Mer om frågan kan du läsa i DN, SvD, Sydsvenskan, QX

3 kommentarer:

Anonym sa...

Du har en verkligen en fin omskrivning av hur Moderaterna, Folkpartiet och Centern på det här sättet väljer att köra över både Kristdemokraterna och en stor minoritet i vårt land!


Jag hade hoppats på och väntat mig att regeringspartierna skulle ta intryck av den stora opinonen mot förslaget om könsneutral äktenskapslag, och inte minst för den kompromisslösning som både kyrkor och ateister har föreslagit.

Så blev det inte. I stället väljer nu statsministern att köra över kristdemokraterna, åtminstone indirekt, i den här frågan. Jag blev faktiskt lite chockad över beskedet.

Enligt den korta artikeln i Dagen (http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=159731) uppger han att kristdemokraterna "uttryckligen sagt att man inte önskar reservera sig i en proposition".

Men det förefaller som att Reinfeldt kan ha dragit för långtgående slutsatser av ordet "önskar" i sammanhanget. Att kd inte önskar sig en reservation från de egna är knappast liktydigt med att partiet faktiskt inte reserverar sig.

De övriga tre allianspartierna har visat en uppenbar okänslighet inför en stor minoritet i Sverige och en kompromisslös inställning till både alliansbrodern kristdemokraterna och stora delar av folket. Därför kan man med fog fråga sig om kristdemokraterna i regeringen vill fortsätta samarbetet. Själv anser jag att kd skulle sätta hårt mot hårt när partiet blir så här förnedrat.

Ingressen i den refererade artikeln uppger att "kristdemokraterna vägrar att vika sig i frågan". Det är en ganska tvivelaktig tolkning. Om kd nöjer sig med att reservera sig i en proposition och låter övriga regeringspartier och oppositionen klubba igenom lagen – då har kd faktiskt vikit ner sig.

Vilket existensberättigande har kd nu i regeringen? Efter alla misslyckande med fastighetsskatten, bensinskatten och att minska antalet aborter behöver partiet inte "längre sitta still i båten", för att använda ett väl använt uttryck av KD:s förre partiledare Alf Svensson.

wadis sa...

Håller med "anonym" - att spräcka regeringen för denna icke-fråga, är rätt häpnadsväckande. För jag hoppas att KD väljer att stiga av.

Med en "icke-fråga", menar jag att det inte handlar om lika rättigheter, det ska alla naturligtvis ha, och rent juridiskt har ju de som ingått reg. partnerskap samma rättigheter som de som ingått äktenskap. Detta förstod man i Frankrike där man 2006 valde att synnerligen grundligt analysera frågan och att - framförallt - lägga stor vikt vid barnperspektivet och vad FN:s Barnkonvention preciserar som "barnets bästa". Utredningen slår också fast att äktenskapet ska förbli den institution som ligger till grund för familjebildning. I grunden syftar ju äktenskapet till reproduktion och därmed måste följaktligen äktenskapet avse en relation mellan två personer av olika kön - detta som ett biologiskt faktum.
Den svenska enmansutredningen är dessvärre ett hafsverk som inte vågat belysa de frågeställningar som tex den franska gjorde. Förslaget stödjs enligt SIFO av 60-70 % av de tillfrågade - d v s de som inte stödjer förslaget är ingen obetydlig minoritet.

Leif Nixon sa...

wadis: Jag ser fram mot motioner om obligatorisk fruktsamhetsutredning före bröllopet. Och förbud mot preventivmedel, naturligtvis.