tisdag 4 november 2008

Gustavssons Europa


Jag var igår och lyssnade till SvDs eminente korrespondent och kolumnist Rolf Gustavsson när han besökte malmömoderaterna. Initierat och spännande beskrev han Europas utmaningar och kanske framför allt Sveriges utmaningar inför det svenska ordförandeskapet andra halvåret 2009.

Rolf pekade på ett antal punkter som kommer påverka Sveriges ordförandeskap och som i viss mån utgör viktiga skillnader från vårt förra ordförandeskap 2001.

För det första är hösten kortare än våren i EU-sammanhang. När Sverige inleder sitt ordförandeskap är det den 1 juli. Juli är en lugn månad, augusti har EU huvudsakligen semester. Det innebär att det som ska ske måste ske under perioden september-december.

Det är val till EU-parlamentet den 14 juni 2009. Det blir alltså ett helt nyvalt parlament som Sverige ska arbeta med.

En utmaning är att hitta rätt vänner internationellt. Det är ingen hemlighet att relationerna mellan Fredrik Reinfeldt och Angela Merkel är goda, Tyskland går till val under 2009 och Angela Merkel måste nogsamt navigera sin koaltionsregering genom en möjligen uppslitande valrörelse.

Vi vet inte vad som händer med Lissabonprocessen. Kommer Irland ha en ny folkomröstning och i så fall när? Ett tänkbart scenario är att de nya viktiga utnämningarna till bland annat EUs "president" och "utrikesminister" kommer att ske under Sveriges ordförandeskap.

2001 handlade mycket om de tre E:na; employment, environment och enlargement. Åtminstone de två första kommer förmodligen vara högaktuella även 2009. Alliansregeringen har byggt upp en hög trovärdighet i klimatfrågan. Blir det Fredrik Reinfeldt som ska lotsa EU genom processen kring ett nytt Kyotoavtal?

Jag kan konstatera att det blir ett spännande 2009. EU-ordförandeskapet kommer ta mycket tid och kraft i anspråk och när det är avslutat är vi redan inne i valrörelsen inför 2010. Läs gärna Rolf Gustavsson i SvD idag där han skriver om det tredje e:et, enlargement, och beskriver hur den fortsatta utvidgningen av EU:s medlemskrets tenderar att gå i stå.

Inga kommentarer: