torsdag 13 december 2007

Egypten på väg...

Varit med en delegation från kulturutskottet på den egyptiska ambassaden och träffat ambassadören inför utskottets Egyptenresa i januari. Huvudfrågan som diskuterades var synen på konflikten i Mellanöstern, tankar om Annapolis och naturligtvis Lars Vilks rondellhundar.

Även om ambassadören berömde regeringens och statsministerns snabba agerande i frågan är det uppenbart hur olika syn vi har när det gäller yttrandefrihetens gränser. Var går gränsen för den personliga friheten? Hur grov får en kränkning vara? När blir det fråga om hatbrott? Jag inser att det framför allt är detta vi kommer få diskutera när vi träffar parlamentariker och religiösa ledare i Egypten.

Ambassadören berättade också hur långt Egypten kommit i sin demokratiska utveckling. Utvecklingen med öppna presidentval och rätten för alla och envar att kritisera såväl parlament som president. Tyvärr är det inte alltid den bild man får vid samtal med andra egyptier eller egyptenkännare.

Det är ingen tvekan om att mycket positivt har hänt och fortfarande händer i Egypten. Och visst ska den utvecklingen uppmuntras. Men det är lång väg kvar och det är ingen tvekan om att vår syn på yttrandefrihet, demokrati och mänskliga rättigheter skiljer sig åt.

Några länktips för den som vill skapa sig en mer mångfacetterad bild:

ETC.se: Kritiska bloggare förföljs i Egypten
http://baheyya.blogspot.com/
http://www.manalaa.net/english

Inga kommentarer: